Platba kartou

Ekvitermní regulace ATMOS ACD01

ekvitermní regulace ATMOS ACD 01

technik-plyn.cz je autorizovaným servisním technikem fa. ATMOS.

kotle na tuhá paliva ATMOS
Provádíme uvedení regulace ATMOS ACD01 do provozu, vč. zapojení, seřízení a nastavení dle typových schémat fa. ATMOS (www.atmos.cz).


Ekvitermní regulaci ATMOS ACD01 je vhodné použít zejména v kombinaci kotle ATMOS s akumulační nádobou a jedním nebo dvěma směšovanými otopnými okruhy (nízkoteplotní, vysokoteplotní nebo kombinace obojího). Při více otopných okruzích lze použít další - rozšiřující jednotku ATMOS ACD01.

Ekvitermní regulace ACD01 je vhodným doplňkem vysokoteplotního zdroje, kterým kotel ATMOS je, akumulačního zásobníku a otopných okruhů (radiátory/podlahovka).Kombinace obojího zaručuje nepřetápění vytápěného objektu(radiátory/podlahovka se natápí teplotou vypočtenou regulací, ne teplotou 90°C, kterou vyrobí kotel) a celkovou úsporu a vysoký komfort (venku se ochladí, regulace vypočítá vyšší teplotu do radiátorů/podlahovky - odpadá točení knoflíků, nastavování termostatů a běhání do kotelny).

Ceník instalací a zprovoznění regulace ACD01 naleznete zde