Platba kartou

Reklamační řád technik-plyn.cz

Informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží zakoupeného a služeb objednaných u firmy Jan Diviš – servis kotlů.


Obecné podmínky reklamace


1. Povinnosti kupujícího/objednatele

Kupující/objednatel je povinen dodané zboží/služby prohlédnout/zkontrolovat a potvrdit jejich převzetí svým podpisem
do dodacího listu nebo zápisu o provedené opravě.
Kupující/objednatel může reklamaci podat jednou z následujících možností:
  1. Poštou, doporučeně na adresu provozovatele.
  2. Po předchozí telefonické dohodě obou stran lze provádět komunikaci také elektronicky.
Kupující je povinen:
  1. Co nejvýstižněji popsat závady a jejich projevy
  2. Přiložit k reklamaci „protokol o provedené opravě“ nebo doložit doklad o vlastnictví zboží nebo fakturu či příjmový nebo dodací doklad.

2. Povinnosti prodávajícího/povinnosti servisu

Prodávající/servis rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů a vyrozumí o tom písemně kupujícího, po předchozí telefonické oboustranné dohodě lze provádět komunikaci také elektronicky.


Reklamace, uplatněná v záruční době


1. Všeobecná ustanovení

Ke každému zboží/službě je přikládána faktura/zápis o provedené opravě, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží/provedení služby a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem zápisu o provedené opravě nebo dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Veškerá ustanovení zde neuvedená se řídí Občanským zákoníkem.

Adresa pro zaslání reklamace:
Jan Diviš. Štichova 650/44, 149 00 Praha 4